Logo

Dette er en Nettutgave(Web) av Siemens Telehistorie (versjon V6, 20170324/JKS)

NB! Det er trykt opp et begrenset og fordelt antall av Telehistorien.

Navigering: I dokumentet fins det en rekke koplinger(linker) til kapitlene og tilleggsinformasjon.

På nettbrett: Velg(klikk på) ett og ett kapittel fra linkene nedenfor. Åpnes ett eller flere "les mer/Vedlegg" i kapitlet, gir ett retur klikk tilbake det aktuelle kapitlet og to retur klikk gir tilbake kapittel link oversikten. Dersom det ikke er noe "les mer/Vedlegg" i kapitlet gir ett returklikk tilbake kapittel oversikten. Der samme gjelder også hvor linken henviser eksternt til en side på internett.

Tilbakepilene på nettbrett er normalt øverst til venstre.

Navigering på PC og Mac skjer på tilsvarende måte i henhold til aktuelle nettleserens virkemåte.

 

Bygningene på Linderud hvor Siemens holdt til fra høsten 1969

Siemens Linderud

 

Lederne av telekommunikasjonsvirksomheten vår opp gjennom historien

 

Thor Rustan

Thor Rustan

Kjell Høitomt

Kjell Høitomt

Inge Bø

Inge Bø

Arne Besseberg

Arne Besseberg

 

delelinje

Hovedkapitler - direkte linker

Forord

Starten av Telekommunikasjon i Siemens

Svakstrømsperioden innledes i Siemens i Norge

Tiden i de første årene etter andre verdenskrig

Siemens AG kjøper Proton-selskapene

Magnetofonperioden

Den spede begynnelse av Nasjonal verdiskapning

Vi flytter til Linderud

På 70-tallet tar utvikling og produksjon av

Transmisjon

Fjernskriver-og Datavirksomheten på Siemens Teleteknikk

Forsvaret

NMT - Nordisk Mobil Telefonnett

Telefonteknikk

Elektronikkproduksjon i Siemens fra 1971 til 2000

Utviklingsavdelingen

Den teknologiske utvikling

Trygg landing på Gardermoen

GSM – ny tidsalder for telekommunikasjon i de fleste land

Nytt digitalt nødnett

Telekomponenter

Anlegg, montasje og service

Kundekontakt

Organisasjon

Økonomifunksjonen

Siemensorkesteret

Skvulp

Forkortelser

Sluttkommentarer

 

Vedlegg(1-42) klikkes frem fra kapitlet etter behov